SDH Milešovice
Sbor dobrovolných hasičů
Milešovice

>

„Hasič je člověk,
který žije na světě dvakrát,
pro sebe a pro druhé.
A proto právě život hasičův,
jest pravým příkladem
správného pochopení života lidského.“