Zásahy jednotky
Sbor dobrovolných hasičů
Milešovice

Zásahy 2017

Heršpice - směr od Slavkova 29.10.2017

Objekt - spadený ořech:
Jednotka byla odeslána ke spadenému stromu přes vozovku. Po odstranění byla odeslána zpět na základnu.

Milešovice-Kobeřice 23.6.2017

Objekt - strom přes vozovku:
Jednotka byla v nočních hodinách odeslána ke spadlému stromu přes vozovku v úseku směr Kobeřice. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum a zjistila, že se jedná o spadený topol přes celou vozovku o průměru 40 cm. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a průjezdnost vozovkou byla obnovena.

Otnice 5.3.2017

Objekt - trava:
Jednotka byla vyslána k požáru trávy (polní porost). Při příjezdu na místo byl požár pod kontrolou místních hasičů. Požár se rozšířil při pálení trávy z důvodu silného větru. Na konci byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zásahy 2016

Otnice 20.11.2016

Objekt - stroj v hale:
Jednotka byla vyslána k požáru stroje ve firmě Beton Brož v Otnicích. Po příjezdu byl požár pod kontrolou SDH Otnice. Naše jednotka provedla průzkum a zůstala v záloze.

Milešovice-Otnice 16.10.2016

Objekt - strom:
V brzkých ranních hodinnách byl vyhlášen poplach. Jednotka byla vyslána ke spadlému stromu přes vozovku, který blokoval průjezd.

Kobeřice 27.5.2016

Objekt - škola:
Jednotka byla vyslána k požáru počítačové učebny ve školy. Při příjezdu na místo jednotka zjistila, že se jedná o požární cvičení. Na konci cvičení byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Milešovice 7.4.2016

Objekt - Milešovice (ZOZ):
Jednotka byla po půlnoci vyslána k zásahu v místní obci. Jednalo se o záchranu starší paní, která se poranila při cestě ze zahrádky ve večerních hodinách předchozího dne a zraněná strávila několik hodin bezmocně ležet ve dvoře domu, kde bydlí sama. Díky pozorným sousedům, kteří v pozdních nočních hodinách uslyšeli volání o pomoc, se podařilo starší paní zachránit. Naše jednotka od vyhlášení poplachu byla u postižené osoby do 12 minut. Velké poděkování tímto patří sousedům a našim členům jednotky, kteří se přes střechu domu dostali na dvorek k postižené osobě v úžasně krátkém čase.

Zásahy 2015

Milešovice 11.12.2015

Objekt - rodinný dům:
Jednotka byla vyslána k požáru komínu, který byl způsoben sazemi.

Kobeřice 3.10.2015

Objekt - elektrické vedení:
Jednotka byla vyslána k technické pomoci spadlého stromu, který při pádu poškodil elektrické vedení. Místo bylo zajištěno a jednotka byla odeslána zpět na zakládnu. SDH Kobeřice zůstali na místě a čekali na příjezd opravářů z EON.

Kobeřice 8.8.2015

Objekt - pole:
Jednotka byla vyslána k požáru pole v Kobeřicích za JZD - směr les. Jednalo se o strmiště (obilí bylo již posečené). I přesto se za daných klimatických podmínek požár rychle rozšířil. Požár zasáhal cca 5ha pole. K zásahu byl povolán i vrtulník.

Milešovice-Kobeřice 22.7.2015

Objekt - vzrostlé pole:
Jednotka byla vyslána k požáru obilí směr Kobeřice. Hořet začala ještě nesklizená pšenice. K požáru došlo závodou kombajnu. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Z důvodu počasí bylo na místo posláno více jednotek z okolí.

Milešovice-Šaratice 19.7.2015

Objekt - vzrostlé pole:
Jednotka byla vyslána k požáru pole směr Šaratice po levé straně. K požáru došlo úderem blesku. Po příjezdu na místo byl požár uhašen prudkým deštěm, který následoval po úderu blesku.

Bošovice 10.7.2015

Objekt - kabiny fotbalového klubu:
Jednotka byla vyslána k požáru kabin fotbalového klubu v obci Bošovice. Po příjezdu se ukázalo, že se jedná o požární cvičení. Jednotky se rozmístily na určené pozice a provedl se zásah. Po zásahu byl nástup jednotek, kde jsme si vzájemně sdělili chyby, kterým bychom měli předcházet. Po ukončení zásahu/cvičení byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Nížkovice 28.6.2015

Objekt - hledání čtyřletého dítěte:
Jednotka byla vyslána na výpomoc při pátrání po pohřešovaném dítěti (autista) v Nížkovicích. Při příjezdu byla jednotka vyslána k pročesání okolí. Dítě bylo cca po hodině a půl nalezeno psovodem. Do pátrání byly zapojeny hasičské jednotky z okolí, policejní zásahová jednotka, psovod a vrtulník. Na konci zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zásahy 2014

Lovčičky 31.1.2014

Objekt - Rodiný dům(dřevostavba):
Jednotka byla v brzkých ranních hodinnách vyslána k požáru komínu u rodinného domu. Při příjezdu již byla v plamenech i střecha. Jednotka byla ihned nasazena k zásahu. V prvé řadě se jednalo o výpomoc s uhašením požáru. Práci stěžoval vítr a požár se šířil obložením střechy. Po úspěšném uhašení požáru jednotka pomáhala s vyklizením domu a záchraně vybavení, které nebylo poškozeno požárem. Na konci zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zásahy 2013

Otnice 25.4.2013

Objekt - transformátor:
Jednotka byla vyslána k požáru el. rozvaděče v hale fy BETON BROŽ.

Zásahy 2012

Silnice mezi Milešovicemi a Otnicemi 6.7.2012

Objekt - silnice (popadané stromy):
Krajem se přehnala vichřice, která silně poškodila stromořadí podél silnice do Otnic. Popadané stromy bránily v průjezdu, byl zde uvězněn autobus i osobní vozy. Naši hasiči rychle zajistili zprůjezdnění silnice. Během 1hod. 30min. odklidili přibližně 25 popadaných stromů a mnoho polámaných větví. Po zprůjezdnění cesty se jednotka na příkaz vydala zjistit stav vozovky směr Šaratice. Zde vichřice nenapůsobila takové škody a jednotka se mohla vrátit zpět na základnu.

Milešovice 10.4.2012

Objekt - záchrana psa:
Jednotka vyjela zachraňovat uvízlého psa. Po příjezdu na místo musela jednotka na pokyn starosty z místa zásahu odjet na průzkum požáru, který nahlásil pozorný občan. Jednalo se o dva založené "ohníčky", které rozdělaly děti. Po uhašení se jednotka odebrala zpět k vyproštění psa, kterého během doby zvládl vyprostit starosta obce. Díky pozorným očím našich spoluobčanů se vše obešlo beze škod a dětem se dostalo řádného ponaučení. Po vyřešení se jednotka odebrala zpět na základnu.

Milešovice 24.3.2012

Objekt - louka:
Přes neuposlechnutí vyhlášky zákazu pálení se občanu nepodařilo udržet oheň, který se rozšířil. Vyhořelá plocha činila 100*60 m. Občanovi byla udělena pokuta, z čehož si snad i ostatní vzali ponaučení. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Kobeřice 21.3.2012

Objekt - vinohrad:
Jednotka byla opět vyslána směr Kobeřice, k požáru trávy.

Směr Kobeřice 7.3.2012

Objekt - louka:
Jednotka byla vyslána k požáru louky.

Kobeřice 3.3.2012

Objekt - maringotka:
Jednotka byla vyslána k požáru maringotky. Po likvidaci požáru byla odeslána zpět na základnu.

Zásahy 2011

Nížkovice 22.3.2011

Objekt - budova (stodola):
Jednotka byla vyslána k požáru budovy v Nížkovicích.

Heršpice 25.2.2011

Objekt - Budova:
Jednotka byla odeslána k požáru budovy v Heršpicích.

Zásahy 2010

Nížkovice 23.8.2010

Objekt - Kůlna:
Jednotka byla odeslána k požáru kůlny v Nížkovicích.

Silnie I/54 22.6.2010

Objekt - Nákladní automobil, Prostor - motor:
Jednotka byla vyslána k požáru nákladního automobilu. Po likvidaci požáru byla odeslána zpět na základnu.

ZŠ Nížkovice 22.6.2010

Objekt - Základní škola, Prostor - učebna:
Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení.

Silnice Milešovice-Otnice 12.6.2010

Objekt - silnice, Prostor - stromy u cesty:
Jednotka byla vyslána k zásahu ke zprůjezdnění silnice mezi obcemi Milešovice-Otnice. Po příjezdu byla jednotka nasazena na odstraňování spadlých stromů po vichřici, které byly přes silnici a bránily průjezdu vozidel. Jednalo se o šest stromů. Po ukončení byla jednotka vyslána ke kontrole silnice mezi Otnicema a Šaraticema. Silnice byla v pořádku a jednotka se odebrala zpět na základnu.

Slavkov u Brna 25.5.2010

Objekt - sklep, Prostor - sklep:
Jednalo se o zatopený sklep. Po příjezdu na místo byla jednotka nasazena na odčerpání vody ze sklepa. Po úklidu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Milešovice 22.5.2010 (na Babské hody)

Objekt - místní komunikace
Po vyhlášení poplachu byla jednotka nasazena na čištění obce po povodni. Jednalo se o úklid naplaveného bláta a mytí místních komunikací téměr po celé obci. Dále vyčištění a průtlak zaplaveného kanálu vysokotlakem. Po celkovém úklidu a pročištění kanálu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Nížkovice 24.1.2010

Objekt - rodinný dům, Prostor - průjezd:
Jednotka byla vyslána k požáru domku do obce Nížkovice. Po příjezdu na místo byla jednotka nasazena na uhašení požáru. Po likvidaci byla odeslána zpět na základnu.

Zásahy 2009

Holubice 23.9.2009

Objekt - EUROVRAK, Prostor - sklad:
Jednotka byla vyslána k požáru autovrakoviště do Holubic. Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána v záloze. Po lokalizaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Milešovice č.p.68 20.6.2009

Objekt - Obecní úřad, Prostor - sál:
Jednotka byla vyslána k požáru místního sálu. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o taktické cvičení.

Zásahy 2008

Heršpice 22.8.2008

Objekt - sláma v pokosech, Prostor - pole:
Jednotka byla po příjezdu na místo zásahu ponechána v záloze a následovně odeslána zpět na základnu.

Bošovice 23.6.2008

Objekt - travní porost, Prostor - louka:
Jednotka byla po příjezdu na místo zásahu ponechána v záloze a po likvidaci požáru odeslána zpět na základnu.

Otnice 13.4.2008

Objekt - osobní auto, Prostor - garáž:
Po příjezdu na místo byla jednotka nasazena na likvidaci požáru pomocí vysokotlakého proudu od CAS8 AVIA SDH Milešovice. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zásahy 2007

Otnice 5.7.2007

Objekt - nezjištěn, Prostor - nezjištěn:
Jednotka byla ponechána na místě události v záloze. Po průzkumu jednotka byla odeslána zpět na základnu.

Milešovice 7.7.2007

Objekt - osobní automobil, Prostor - motor:
Jednotka byla vyslána k požáru osobního automobilu v obci Milešovice. Na místě již zasahovala Policie ČR pomocí PHP. Jednotka použila na likvidaci vysokotlaký proud.
Po ukončení hasebních prací se jednotka vrátila na základnu.

Šaratice 8.4.2007

Objekt - hospodářské stavení, Prostor - střecha:
Jednotka byla ponechána v záloze na místě události.

Milešovice 7.3.2007

Objekt - Rodinný dům-pračka, Prostor - koupelna:
Jednotka byla vyslána k požáru pračky. Po příjezdu na místo zásahu provedla průzkum, vypnula pračku ze zásuvky, vynesla ji ven na dvůr a tím došlo k jejímu samouhašení. Po příjezdu PS Slavkov informoval velitel jednotky VZ o situaci na místě a po provedeném závěrečném průzkumu byla jednotka odeslána na základnu.

- Zpět -